Przemysł
COVIL-M-5

COVIL-M-5 Silny koncentrat czyszczący do uniwersalnego zastosowania Nr artykułu: 205. COVIL-M-5 jest wysokoskoncentrowanym, silnym rozpuszczalnikiem, nieszkodliwym dla zdrowia i dla ścieków. Biodegradowalny i neutralny pod względem fizjologicznym. COVIL-M-5 może byd stosowany w wielu obszarach, posiada bardzo dużą siłę zmywania i czyszczenia, jest rozpuszczalny w wodzie i nietoksyczny. COVIL-M-5 nie powinien byd aplikowany na gorące powierzchnie. Chronid przed mrozem!

 

Instrukcja techniczna >>